islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. نماز و نیاز

  نماز و نیاز

  نماز-و-نیاز

  • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  دانلود

   Download

  نماز و نیاز
  3 (59.38%) 32 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  آنجا که کار و تلاش بیشتر است نیاز به نماز بیشتر است. انسان معمولاً در شب ها خواب است و فعّالیتی ندارد، از این رو از عشاء تا صبح نمازی واجب نیست ولی نیاز معنوی انسان در روز بیشتر است.
  هوس ها، طاغوت ها، جلوه ها، حیله ها و تمام پرتگاه ها در روز جلوه دیگری دارند و لذا اوّل روز و آخر روز باید نماز خوانده شود وبرای وسط روز سفارش ویژه آمده است

  • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1393
  • اول
  • تهران