click on book to show pdf

نقدی بر مارکسیسم

در این کتاب که اکنون مورد بحث ماست، درباره علل گرایش مردم جهان به مارکسیسم بحث نشده و تنها در مورد علل پیدایش مارکسیسم مقداری بحث شده است . البته در ضمن این بحث به علل گرایش مردم به مارکسیسم در زمان خود مارکس اشاره شده است . نویسنده در مورد ” زمینه پیدایش مارکسیسم […]

 • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
 • یک
 • صدرا
نقدی بر مارکسیسم
3.2 (63.64%) 11 vote[s]
نقدی بر مارکسیسم
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در این کتاب که اکنون مورد بحث ماست، درباره علل گرایش مردم جهان به مارکسیسم بحث نشده و تنها در مورد علل پیدایش مارکسیسم مقداری بحث شده است . البته در ضمن این بحث به علل گرایش مردم به مارکسیسم در زمان خود مارکس اشاره شده است . نویسنده در مورد ” زمینه پیدایش مارکسیسم ” دو محیط را عنوان کرده است : یکی محیط واقعیتها و دیگری محیط افکار و یا به تعبیری که ما گفتیم ، یکی جریانهای اجتماعی و دیگری جریانهای فردی . اما در مورد محیط واقعیتها و جریانهای اجتماعی مدعی است که دو چیز سبب پیدایش مارکسیسم شده است : یکی اینکه در قرن نوزدهم وضع سرمایهداری به شکلی درآمد که برای اولین بار طبقهای به نام پرولتر که معلول وضع صنعت و وضع کارخانجات و اوضاع اقتصادی این قرن

 • جزئیات کتاب
  • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
  • یک
  • صدرا
  • 1377
  • دوم
  • قم
 • نظرات