مناسک زائر آیۀ اللَّه شبیري زنجانی

مناسک زائر آیۀ اللَّه شبیري زنجانی

مناسک زائر مرجع عالیقدر حضرت آیۀ اللَّه شبیري زنجانی نویسنده: سید موسی شبیري زنجانی ناشر چاپی: شهابالدین ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: [مقدمه]؛ بخش اول؛ مقدمات؛ بخش دوم؛ اعمال عمره تمتّع؛ بخش سوم؛ اعمال حج تمتّع؛ بخش چهارم؛ خاتمه؛ ادعيه و زيارات «مدينه مُنَوّره»؛ پي‌نوشت مشخصات کتاب سرشناسه: شبیري […]

 • سید موسی شبیري زنجانی
 • 1381
 • دوم
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  مناسک زائر مرجع عالیقدر حضرت آیۀ اللَّه شبیري زنجانی نویسنده: سید موسی شبیري زنجانی ناشر چاپی: شهابالدین ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: [مقدمه]؛ بخش اول؛ مقدمات؛ بخش دوم؛ اعمال عمره تمتّع؛ بخش سوم؛ اعمال حج تمتّع؛ بخش چهارم؛ خاتمه؛ ادعيه و زيارات «مدينه مُنَوّره»؛ پي‌نوشت مشخصات کتاب سرشناسه: شبیري زنجانی موسی عنوان و نام پدیدآور: مناسک زائر شبیري زنجانی. مشخصات نشر: قم: . شهابالدین 1385 5 سم. / 16×5 / مشخصات ظاهري: 364 ص. : مصور، نقشه؛ 11 1 - 80 - 8346 - شابک: 964 وضعیت فهرست نویسی: برونسپاري. 247 ] ص. ]) یادداشت: چاپ قبلی: فقه 1381 موضوع: حج موضوع: زیارتنامهها موضوع: دعاها موضوع: زیارت - آداب و رسوم موضوع: فقه جعفري - رساله عملیه 1385 ش 25 م 8 / BP188 / رده بندي کنگره: 8 357 / رده بندي دیویی: 297 شماره کتابشناسی ملی: 1213

 • جزئیات کتاب
  • سید موسی شبیري زنجانی
  • 1381
  • دوم
  • قم
 • نظرات