click on book to show pdf

مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه

مباحثى است پیرامون ربا بانک و بیمه از متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى و شامل دو بخش مى باشد . بخش اول درباره (( ربا و بانک )) و بخش دوم پیرامون (( بیمه )) است . بخش اول مشتمل برگزیده اى از یادداشتها (( به عنوان مقدمه )) و سه فصل مى باشد . […]

 • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
 • یک
 • صدرا
مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه
2.5 (50%) 12 vote[s]
مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  مباحثى است پیرامون ربا بانک و بیمه از متفکر شهید استاد مرتضى مطهرى و شامل دو بخش مى باشد . بخش اول درباره (( ربا و بانک )) و بخش دوم پیرامون (( بیمه )) است . بخش اول مشتمل برگزیده اى از یادداشتها (( به عنوان مقدمه )) و سه فصل مى باشد . فصل نخست بحثهایى است از استاد شهید تحت عنوان (( مسئله ربا و بانک )) که در سال ۱۳۵۴ در سلسله جلساتى که در انجمن اسلامى پزشکان بر پا بوده ایراد شده است . در آن جلسات قبل از استاد شهید به ترتیب آقایان مهندس اکبر طاهرى مهندس بازرگان و شهید مظلوم دکتر بهشتى در این باره سخن گفته اند . به همین جهت استاد شهید ضمن بیانات خود اشاراتى نیز به سخنان افراد مذکور دارد . در بین سخنان استاد از برخى افراد اعم از سخنرانان و حضار جلسه نام برده مى شود . به جهت عدم ضرورت از ذکر اسامى حضار خوددارى و آنها را با ( ... ) مشخص نمودیم . در این فصل جهت حفظ امانت گذشته از اصلاحات اندک عبارتى هیچگونه دخل و تصرفى در سخنان استاد نشده و حالت گفتارى مطالب حفظ گردیده است .

 • جزئیات کتاب
  • آیه الله استاد شهیدمرتضی مطهری
  • یک
  • صدرا
  • 1380
  • یازدهم
  • قم
 • نظرات