مبانی حقوق بشر در اسلام

مبانی حقوق بشر در اسلام

در این سلسله مقالات ما برآنیم تا با معرفی اجمالی پارهای ازتعالیم ناب اسلامی ، حقانیت شریعت متعالی اسلام را درمقایسه با ادعاهای پرطمطراق ولی پوچ و بی اساس غربی ها بیان کنیم تا همگان بدانند که بشریت تا چه حد وامدار تعالیم اسلام و شریعت پیامبر خاتم(ص)است. در این نوشتار موضوعاتی از این قبیل […]

 • دکتر عباس خواجه پیری
 • 9766009360901
 • انتشارات آثار سبز
مبانی حقوق بشر در اسلام
3.1 (62.18%) 55 votes
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در این سلسله مقالات ما برآنیم تا با معرفی اجمالی پارهای ازتعالیم ناب اسلامی ، حقانیت شریعت متعالی اسلام را درمقایسه با ادعاهای پرطمطراق ولی پوچ و بی اساس غربی ها بیان کنیم تا همگان بدانند که بشریت تا چه حد وامدار تعالیم اسلام و شریعت پیامبر خاتم(ص)است. در این نوشتار موضوعاتی از این قبیل مطرح شده است: -مبانی حقوق بشر در اسلام -شرایط زمانی ظهور اسلام -اصول حقوق بشر اسلامی -اصل توحید -اصل مساوات و الغاء برتری نسبی -اصل وحدت امت -الغاء بردگی -اعطاء حقوق به زنان و ...

 • جزئیات کتاب
  • دکتر عباس خواجه پیری
  • 9766009360901
  • انتشارات آثار سبز
  • 1391
  • اول
 • نظرات