click on book to show pdf

قرآن و فرهنگ زمانه

کتاب، در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا قرآن می‏تواند پاسخگوی همه نسل‏ها، در همه عصرها باشد، یا اینکه وابسته به عصر خاص و مردم جزیره‌ العرب است؟ از آنجا که ریشه بنیادی دفع اشکالات و تحلیل علمی و تاریخی شان نزول قرآن به تعیین موضع و جایگاه رسالت، وحی و سنخ تعالیم […]

 • سیدمحمدعلی ایازی
 • یک
 • 964-92400-2-0
قرآن و فرهنگ زمانه
3.4 (68%) 5 votes
قرآن و فرهنگ زمانه
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب، در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا قرآن می‏تواند پاسخگوی همه نسل‏ها، در همه عصرها باشد، یا اینکه وابسته به عصر خاص و مردم جزیره‌ العرب است؟ از آنجا که ریشه بنیادی دفع اشکالات و تحلیل علمی و تاریخی شان نزول قرآن به تعیین موضع و جایگاه رسالت، وحی و سنخ تعالیم قرآن و ظرف بیان آن باز می‏گردد، نویسنده به سه نظریه مطرح شده در این زمینه اشاره کرده و ضمن بازگویی کامل هر نظریه، پیامدهای آن را نیز روشن می‏کند. پذیرفتن هر یک از این سه نظریه، مبنای پاسخ نویسنده به شبهات است. نظریه نخست، سخن گفتن قرآن به زبان قوم است. نظریه دوم، قرآن را بازتاب فرهنگ زمانه می‏داند و نظریه سوم قائل به تاثر قرآن از فرهنگ زمانه است. فصل اول، نگاهی به مسائل فرهنگی عصر بعثت دارد و سه فصل دیگر، هر یک به نظریات سهگانه پیش‏گفته مربوط می‏شود. نویسنده، نظریه نخست، یعنی به زبان قوم سخن گفتن را پذیرفته و از آن دفاع می‏کند. وی دو نظریه دیگر را مورد انتقاد قرار می‏دهد و اشکالات آنها را باز می‏گوید.

 • جزئیات کتاب
  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • 964-92400-2-0
  • مبین
  • 1380
  • دوم
  • رشت
 • نظرات