فرهنگ لغت فارسی به عربی

فرهنگ لغت فارسی به عربی

فرهنگ لغت فارسی به عربی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : انجمن عربی و فارسی[پیایند: مجله]= The journal of the Arabic and Persian Society مشخصات نشر : لاهور: [دانشگاه پنجاب]، 1956 – فاصله انتشار : نامعلوم یادداشت : مدیر: ذاکر محمد باقر باهتمام انجمن فارسی وعربی دانشگاه پنجاب عنوان به زبان دیگر : انگلیسی […]

 • محمد باقر، ذاکر
 • 1956
 • اول
فرهنگ لغت فارسی به عربی
3.2 (64.62%) 13 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فرهنگ لغت فارسی به عربی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : انجمن عربی و فارسی[پیایند: مجله]= The journal of the Arabic and Persian Society مشخصات نشر : لاهور: [دانشگاه پنجاب]، 1956 - فاصله انتشار : نامعلوم یادداشت : مدیر: ذاکر محمد باقر باهتمام انجمن فارسی وعربی دانشگاه پنجاب عنوان به زبان دیگر : انگلیسی موضوع : نصیرالدین طوسی ، محمدبن محمد، ‫597 - 672ق.‌ موضوع : ‫کنگره خواجه نصیر الدین طوسی(1956م: تهران ) موضوع : ادبیات فارسی -- ترجمه شده به اردو -- نشریات ادواری شناسه افزوده : محمد باقر، ذاکر شناسه افزوده : دانشگاه پنجاب . (لاهور) انجمن عربی و فارسی دانشگاه پنجاب رده بندی کنگره : ‫4الف/ ‫PIR3437‌‌ رده بندی د... : ‫9/ 0فا8‌ عناوین اصلی کتاب شامل: ا؛ ب؛ پ؛ ت؛ ث؛ ج؛ چ؛ ح؛ خ؛ د؛ ذ؛ ر؛ ز؛ ژ؛ س؛ ش؛ ص؛ ض؛ ط؛ ظ؛ ع؛ غ؛ ف؛ ق؛ قتل عام کردن؛ ک؛ گ؛ ل؛ م؛ ملبس؛ ن؛ ه؛ و؛ ی

 • جزئیات کتاب
  • محمد باقر، ذاکر
  • 1956
  • اول
  • لاهور
 • نظرات