غایه‌الشفاء

غایه‌الشفاء

غایه‌الشفاء مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : دهلوی، اسحاق‌خان‌بن اسماعیل‌خان ‏عنوان و نام پدیدآور : غایه‌الشفاء/ مولف اسحاق دهلوی؛ دیباچه از محمدمهدی اصفهانی. ‏مشخصات نشر : تهران: ‏موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران‏، 1384. ‏مشخصات ظاهری : ‏88ص.: نمونه. ‏موضوع : پزشکی سنتی — ‏متون قدیمی تا […]

 • دهلوی، اسحاق‌خان‌بن اسماعیل‌خان
 • تهران
 • اول
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  غایه‌الشفاء مشخصات کتاب: ‏سرشناسه : دهلوی، اسحاق‌خان‌بن اسماعیل‌خان ‏عنوان و نام پدیدآور : غایه‌الشفاء/ مولف اسحاق دهلوی؛ دیباچه از محمدمهدی اصفهانی. ‏مشخصات نشر : تهران: ‏موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران‏، 1384. ‏مشخصات ظاهری : ‏88ص.: نمونه. ‏موضوع : پزشکی سنتی -- ‏متون قدیمی تا قرن 14 ‏شناسه افزوده : اصفهانی، محمدمهدی، ‏1349 -‏‏، مقدمه‌نویس ‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات تاریخ پزشکی٬ طب اسلامی و مکمل ‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ‏رده بندی کنگره : ‏R135‏/د933غ2 1384 ‏رده بندی دیویی : ‏610 ‏شماره کتابشناسی ملی : 2405315 عناوین اصلی کتاب شامل: [مقدمه]؛ تپ‌؛ باب اندر حمی‌؛ اندر تپ محرقه و علاج آن‌؛ اندر تپهای بلغمی مائیه‌؛ اندر تپهای بلغمی‌؛ اندر تپهای که اندرون سرد باشد و بیرون گرم‌؛ اندر انواع علامت تپ ربع و علاج آن‌

 • جزئیات کتاب
  • دهلوی، اسحاق‌خان‌بن اسماعیل‌خان
  • تهران
  • اول
 • نظرات