click on book to show pdf

صبر و ظفر

در این کتاب با مفهوم صبر از منظر آیات و روایات با ذکر نمونه‌ها و داستانهایی از صبر صابران و نتیجه آن در زندگی‌شان آشنا می‌شویم.کتابچه حاضر، که بیستمین دفتر از «سلسله مباحث معارفی» است، دربردارنده پیام‌های کوتاه و بلند درباب خویشتن داری است که با هدف یادآوری روزانه و مکرّر ارزش و اهمّیت صبر […]

 • هئت تحریریه بنیاد خیریه الزهرا (س)
 • یک
 • ۸ ۰۴۰ ۱۷۰ ۶۰۰ ۹۷۸
صبر و ظفر
4 (80%) 1 vote
صبر و ظفر
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  در این کتاب با مفهوم صبر از منظر آیات و روایات با ذکر نمونه‌ها و داستانهایی از صبر صابران و نتیجه آن در زندگی‌شان آشنا می‌شویم.کتابچه حاضر، که بیستمین دفتر از «سلسله مباحث معارفی» است، دربردارنده پیام‌های کوتاه و بلند درباب خویشتن داری است که با هدف یادآوری روزانه و مکرّر ارزش و اهمّیت صبر در زندگی نگاشته شده است. در این اثر، پس از تعریف مفهوم صبر و اقسام آن، حکایات و روایات گوناگونی از پیامبر، امامان معصوم و اصحاب و یاران ایشان ذکر شده و در قالب این داستان‌ها، فضایل، نتایج، جایگاه و درجات صبر و شکیبایی بر مصایب و مشکلات و پیامدها و آزمایش‌های الهی بیان شده است

 • جزئیات کتاب
  • هئت تحریریه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • یک
  • ۸ ۰۴۰ ۱۷۰ ۶۰۰ ۹۷۸
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1392
  • اول
  • تهران
 • نظرات