click on book to show pdf

شفاعت

این کتاب مروری کوتاه بر ابعاد مختلف مسأله شفاعت است. دیدگاه نویسنده در این نگاشته که رویکردی قرآنی به موضوع شفاعت را در پیش گرفته، مبنی بر آن بوده که علاوه بر این‌که این باور، هیچ‌گونه تنافی با سایر اعتقادات اسلامی ندارد، بلکه خود دلیل دیگری بر اراده مطلقه، قدرت بی‌انتها، رحمت فراگیر و لطف […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • مجمع جهانى اهل بيت
شفاعت
4 (80%) 1 vote
شفاعت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب مروری کوتاه بر ابعاد مختلف مسأله شفاعت است. دیدگاه نویسنده در این نگاشته که رویکردی قرآنی به موضوع شفاعت را در پیش گرفته، مبنی بر آن بوده که علاوه بر این‌که این باور، هیچ‌گونه تنافی با سایر اعتقادات اسلامی ندارد، بلکه خود دلیل دیگری بر اراده مطلقه، قدرت بی‌انتها، رحمت فراگیر و لطف همگانی خداوند است که آن را برای افرادی که قابلیت داشته باشند مقرر فرموده است. بنا بر توضیح وی، وظیفه شفیع خارج کردن عبد، از محدوده مولویت مولا و دایره دستورات و کیفرهای او نیست؛ بلکه وظیفه او این است که کوشش کند، بنده را از تحت یک فرمان مولوی، به یک فرمان مولوی دیگر منتقل نماید. بر پایه این تحقیق قرآنی، برخی از آیات، شفاعت از غیر خدا را مردود و بعضی دیگر آن را برای خداوند اثبات شده و دسته‌ای دیگر، اعطای این قابلیت از طرف خداوند به برخی از مخلوقات را قطعی می‌دانند، که این روش در قرآن، در مورد روزی، آفرینش، حاکمیت، مالکیت و جان گرفتن نیز به کار برده  شده است.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات