islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. سب و لعن در قرآن

  سب و لعن در قرآن

  سب ولعن درقرآن

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-303-9
  دانلود

   Download

  سب و لعن در قرآن
  4 (80%) 3 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب بررسی مفهوم، چرایی و کیفیت سب و لعن برخی از صحابه رسول خدا (ص) از دیدگاه پیروان مکتب اهل بیت (ع) و پیروان خلفا با نگاهی به قرآن و سنت است. از نظر نویسنده، پیروان اهل بیت (ع)، برخلاف آن‌چه بدان متهم شده‌اند، تمام صحابه رسول الله(ص) را لعن نمی‌کنند؛ بلکه تنها کسانی را لعن می‌کنند که خدا و رسولش، آنان را لعن کرده باشند. وی همچنین افزوده است که اگر لعن اشخاص معین، ناشی از اجتهاد باشد، بنا بر مذهب اهل سنت، نباید داخل در معصیت شده و شخص لعن کننده، مستحق تکفیر گردد. نگارنده، جدا کردن سب از لعن، نادرستی لعن تمامی صحابه، اعتراف به فضل صحابه به نحو اجمال، تصریح قرآن و سنت بر لعن برخی از صحابه، بطلان قاعده فرق بین افراد و اشخاص و این‌که لعن، سبب کفر لعن کننده نمی‌شود، را از محورهای اصلی باور پیروان مکتب اهل بیت (ع) در این مقوله برشمرده است.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-303-9
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم