click on book to show pdf

رؤیت خدا

این کتاب درنگی بر عقیده امکان دیدن خداوند در روز قیامت است. به باور نگارنده، ادله‌‌ای که بر دیده شدن خداوند دلالت می‌کند را می‌بایست به دیدن قلبی تفسیر کرد تا هیچ اشکال عقلی و یا شرعی در پی نداشته و بلکه با اصل ایمان نیز سازگار باشد. به بیان وی، اندیشه دیدن و تشبیه […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 978-964-529-307-7
رؤیت خدا
Rate this post
رؤیت خدا
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب درنگی بر عقیده امکان دیدن خداوند در روز قیامت است. به باور نگارنده، ادله‌‌ای که بر دیده شدن خداوند دلالت می‌کند را می‌بایست به دیدن قلبی تفسیر کرد تا هیچ اشکال عقلی و یا شرعی در پی نداشته و بلکه با اصل ایمان نیز سازگار باشد. به بیان وی، اندیشه دیدن و تشبیه در تفکر اسلامی، از سوی یهود وارد شده و ظهور یک گرایش فکری که به ظواهر لفظی تمسک می‌کند و در مفاهیم و معانی نظری آن تدبر نمی‌کند نیز به پیدایش آن کمک نموده است. امکان دیدن خداوند از منظر قایلان به تنزیه و تشبیه، گرایش‌ها و نظریات موجود در این عرصه از جمله: دیدن و تجسیم خداوند و دیدن بدون کیفیت و تنزیه، دلایل عقلی و نقلی محال بودن امکان دیدن خداوند و عوامل پیدایش این نظریه از فرازهای مختلف طرح بحث در این نوشتار هستند.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-307-7
  • احمد ناظم
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات