دستور كار امنيتى در قرن (21)

دستور كار امنيتى در قرن (21)

سخن ناشر پيچيدگيهاى روز افزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرآيندهاى نظامى ، محيط جنگهاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها و استراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيكى ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و…را در اين […]

  • ن . نوريان
دستور كار امنيتى در قرن (21)
4 (80%) 1 vote[s]
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    سخن ناشر پيچيدگيهاى روز افزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرآيندهاى نظامى ، محيط جنگهاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها و استراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيكى ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و...را در اين محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پى آمد تحولات فوق دانست ، سبب قرابت و همگرايى در حوزه مطالعات نظامى ، استراتژيكى و روابط بين الملل شده است . براى شناخت دقيق و عميق از عواممل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولتها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين رهگذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيكى نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثر هستند از درجه اول اهميت برخوردار است . دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانشهاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن برسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و...در حوزه جنگ و امنيت برآنست كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقمندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيشتر با انديشه هاى بازيگران صحنه بين المللى اقدام به ترجمه و طرح نظريات و ديدگاههاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهيهاى علاقمندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه عمل پوشيم . در تدوين برنامه و انتشار مجموعه فوق از كمكها و رايزنيهاى بسيارى از مديران و صاحبنظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - بخصوص ‍ آقايان على بختيارپور، على اكبر رمضانزاده - حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرپا محرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم در اينجا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين برنامه نهايت همكارى را مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم . مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ جواد زمان زاده مقدمه بنا به نظر يكى از تحليل گران امنيتى : (جنگهاى آينده ازنظر محل وقوع ، تداوم و سلاحهاى بكار رفته غير قابل پيشبينى و بسيار ناجوانمردانه تر خواهند بود و بدين لحاظ هر يك از اجزاى نيروهاى مسلح و نظام تسليحاتى نيازمند انعطاف پذيرى مى باشند.) با نزديك شدن به آستانه قرن بيست و يكم وبا وجود گذشت هفت سال از سقوط ديوار برلين ، شاهد ظهور يك دوره فترت هستيم ، چرا كه جهان پس از جنگ سرد با پيدايش ‍ اتفاق هستيم ، چراكه جهان پس از جنگ سرد با پيدايش اتفاق نظر بر سر مسايل نظامى - امنيتى در گستره بين المللى به حالت توازن رسيده است . اين همگيرايى كه غالبا معطوف به تفكر استراتژيك آمريكا ومتحدان آن است ، بطور كلى بيانگر نكات زير مى باشد: # قابليت پيش بينى در جهان امروز، نسبت به دوره جنگ سرد، افزايش يافته است . # موضوعات نظامى - امنيتى غير متعارف يك دستور كار جديد امنيتى و تهديدآميز را بويژه بر كشورهاى در حال توسعه تحميل مى كند . # تهديدهاى نظامى - امنيتى به سبب پيشرفتهاى حاصله در امر ارتباطات و وابستگى هاى متقابل ، ماهيتى جهانى يافته است ، به گونه اى كه مداخله در مسايل فرامنطقه اى را دامن مى زند . اين مقاله در راستاى ارايه تصويرى از جهان معاصر، توجه به ماهيت و دامنه چالش هاى امنيتى روز را مد نظر قرار داده است و بررسى چگونگى امكان بروز و انطباق موارد فوق را در سطوح جهانى ، منطقه اى و /ملى مورد بحث قرار خواهد داد .

  • جزئیات کتاب
    • ن . نوريان
  • نظرات