click on book to show pdf

در مکتب فاطمه

در معرفی کتاب مقدمه مباحثی را که در پیش رو دارید شامل مجموعه‏ای است از بحثها و سخنرانی‏ها که در طی سنوات گذشته در مجامع عمومی و علمی، در سیمنارها و کنگره‏هائی که بمناسبت بزرگداشت یاد فاطمه علیهاالسلام و یا به اسم روز زن برگزار شده بودند ایراد شده و یا به صورت نوشته‏هائی عرضه […]

  Rate this post
  در مکتب فاطمه
  • آنچه در این کتاب میخوانید

   در معرفی کتابمقدمهمباحثی را که در پیش رو دارید شامل مجموعه‏ای است از بحثها و سخنرانی‏ها که در طی سنوات گذشته در مجامع عمومی و علمی، در سیمنارها و کنگره‏هائی که بمناسبت بزرگداشت یاد فاطمه علیهاالسلام و یا به اسم روز زن برگزار شده بودند ایراد شده و یا به صورت نوشته‏هائی عرضه گردیده‏اند.بخشهای مهمی از این مباحث را برای عرضه در مجلسی که در تهران طی دو سال متوالی در ایام فاطمیّه تشکیل می‏شد تهیه دیده و در جمع عزیزانی که از نظر عده اندک و از نظر فضل و سخندانی در سطح نسبتاً بالائی بوده‏اند بصورت سخنرانی بیان داشته‏ام که بعدها پس از بررسی مجدد و اصلاح و تکمیل به صورت مدون درآمده و در این مجموعه جای گرفته‏اند. قسمت‏های دیگر آن نیز در شهرهای شیراز، قم، و... و یا در سمینارها عرضه گردیده‏اند.مباحث که هر کدام بصورت مقاله‏ای مستقل عرضه گردیده‏اند در معرفی زندگی فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر اسلام و شؤون و حالات و مقالات و خدمات و مشی‏ها و مواضع و مبارزات و حق‏طلبی‏های او... می‏باشند و انسجام و بهم پیوستگی آنها بصورتی هستند که می‏توانند عنوانی نسبتاً جامع و درس‏آموز را بخود اختصاص دهند و به همین نظر ما آن را به نام در مکتب فاطمه علیهاالسلام نامگذاری کرده‏ایم...

  • جزئیات کتاب
   • نظرات