درسنامه مناسک حج

درسنامه مناسک حج

درسنامه مناسک حج مشخصات کتاب: سرشناسه : فلاح‌زاده، محمدحسین، 1338 – عنوان و نام پدیدآور : درسنامه مناسک حج/محمدحسین فلاح‌زاده. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1389. مشخصات ظاهری : 104 ص. شابک : 9000 ریال:978-964-540-232-5 وضعیت فهرست نویسی : فاپا موضوع : حج — راهنمای آموزشی موضوع : حج رده بندی کنگره : BP188/8/ف8د4 1389 […]

 • فلاح‌زاده، محمدحسین
 • 1389
 • اول
درسنامه مناسک حج
Rate this post
درسنامه مناسک حج
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  درسنامه مناسک حج مشخصات کتاب: سرشناسه : فلاح‌زاده، محمدحسین، 1338 - عنوان و نام پدیدآور : درسنامه مناسک حج/محمدحسین فلاح‌زاده. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1389. مشخصات ظاهری : 104 ص. شابک : 9000 ریال:978-964-540-232-5 وضعیت فهرست نویسی : فاپا موضوع : حج -- راهنمای آموزشی موضوع : حج رده بندی کنگره : BP188/8/ف8د4 1389 رده بندی دیویی : 297/357 شماره کتابشناسی ملی : 2033244 ص:1 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ دیباچه؛ مقدمه؛ درس اول؛ درس دوم؛ درس سوم؛ درس چهارم؛ درس پنجم؛ درس ششم؛ درس هفتم؛ درس هشتم؛ درس نهم؛ درس دهم؛ درس یازدهم؛ درس دوازدهم؛ خود آزمایی

 • جزئیات کتاب
  • فلاح‌زاده، محمدحسین
  • 1389
  • اول
  • تهران
 • نظرات