islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. درآمدی بر زبان قرآن

  درآمدی بر زبان قرآن

  درآمدی-بر-زبان-قرآن

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • دانشگاه مفید
  دانلود

   Download

  درآمدی بر زبان قرآن
  2.8 (56.67%) 12 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  زبـان وحـى , یـا زبـان قـرآن بـالـخصوص , حکایت از آن دارد که قرآن , در افاده مقاصد خود روش بـخـصوصى دارد, جدا از روشهاى معمولى .
  و در تعبیرات خود, از اصطلاحاتى استفاده مى کند که صرفا از جانب خود او باید استفسارو استیضاح گردد.
  اساسا, قرآن , مطالبى آورده که فراتر از قالبهاى لفظى ساخته شده دست بشرمى باشد: قرآن , از وجودات پس پرده سخن گفته که هرگز با موجودات این جهان ,سنخیت ندارند.

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • دانشگاه مفید
  • 1390
  • چهارم
  • قم