click on book to show pdf

درآمدی بر زبان قرآن

زبـان وحـى , یـا زبـان قـرآن بـالـخصوص , حکایت از آن دارد که قرآن , در افاده مقاصد خود روش بـخـصوصى دارد, جدا از روشهاى معمولى . و در تعبیرات خود, از اصطلاحاتى استفاده مى کند که صرفا از جانب خود او باید استفسارو استیضاح گردد. اساسا, قرآن , مطالبى آورده که فراتر از قالبهاى […]

 • سیدمحمدعلی ایازی
 • یک
 • دانشگاه مفید
درآمدی بر زبان قرآن
2.8 (56.67%) 12 votes
درآمدی بر زبان قرآن
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  زبـان وحـى , یـا زبـان قـرآن بـالـخصوص , حکایت از آن دارد که قرآن , در افاده مقاصد خود روش بـخـصوصى دارد, جدا از روشهاى معمولى . و در تعبیرات خود, از اصطلاحاتى استفاده مى کند که صرفا از جانب خود او باید استفسارو استیضاح گردد. اساسا, قرآن , مطالبى آورده که فراتر از قالبهاى لفظى ساخته شده دست بشرمى باشد: قرآن , از وجودات پس پرده سخن گفته که هرگز با موجودات این جهان ,سنخیت ندارند.

 • جزئیات کتاب
  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • دانشگاه مفید
  • 1390
  • چهارم
  • قم
 • نظرات