islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. درآمدی بر روش شناسی قرآن در بیان عقاید

  درآمدی بر روش شناسی قرآن در بیان عقاید

  درآمدی-بر-روش-شناسی-قرآن-در-بیان-عقاید

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • مبین
  دانلود

   Download

  درآمدی بر روش شناسی قرآن در بیان عقاید
  3.1 (62%) 10 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  نوشته حاضر یکی از مباحث مهم درحوزه شناخت فرهنگ اسلامی بویژه عقایداست. اینکه درقرآن کریم طرح عقاید منزلت والایی دارد، تردیدی نیست، اما اینکه این کتاب الهی چگونه آن را طرح و اولویت های آن چه بوده و از چه روشی برای آگاهی و اقناع مخاطب خود استفاده کرده، پرسشی است که در این نوشته به آن پاسخ داده شده است. تاجایی که این نویسنده باخبر است، در این موضوع پژوهشی انجام نگرفته است. البته کتابهای بسیاری در حوزه تبیین عقاید نوشته شده، اما تاکنون نوشته ای در حوزه روش شناسی عقاید، آنهم به زبان فارسی اینجانب آن را ندیده ام. در دوره معاصر تحولات بسیار خوبی در عرصه تدوین کتابهای اعتقادی و کلامی رخ داده که قابل توجه و نقد و بررسی است.پایه های نگارش این اثر در کلاسهای درس عقاید در مقطع کارشناسی ارشددانشگاه علوم و تحقیقات، ریخته شدو یکی از دانش آموختگان این مقطع زحمت
  تقریرآن را به عهده گرفت، اما پس از این دوره و در پی تجدید مکرر این درس درهردوره، در این دانشگاه و دانشگاه ادیان قم، زمینه توسعه و تکامل بحث و افزودن نکاتی دیگر را فراهم ساخت

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • مبین
  • 1378
  • اول
  • رشت