click on book to show pdf

خزان یاس

از جمله شبهاتی که پیرامون زندگانی حضرت زهراعلیهاالسّلام مطرح شده است، مخالفت با به کار بردن اصطلاح شهادت در مورد رحلت ایشان است. در این مورد مخالفان قصد القای این مطلب را دارند که: «چون وی را مقتول می‌دانیم، پس شهید هم شده است»، استنتاجی غلط بوده و اساساً به کارگیری واژه شهادت برای اشاره […]

 • علی لباف
 • یک
 • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
خزان یاس
Rate this post
خزان یاس
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  از جمله شبهاتی که پیرامون زندگانی حضرت زهراعلیهاالسّلام مطرح شده است، مخالفت با به کار بردن اصطلاح شهادت در مورد رحلت ایشان است. در این مورد مخالفان قصد القای این مطلب را دارند که: «چون وی را مقتول می‌دانیم، پس شهید هم شده است»، استنتاجی غلط بوده و اساساً به کارگیری واژه شهادت برای اشاره به وفات ایشان، اشتباه است!! نویسنده با در نظر گرفتن این مطلب، کتاب خود را با طرح یک پرسش آغاز می‌کند: چرا شیعه می‌گوید شهادت؟ وی در ادامه به تبیین ۴ واقعه تاریخی می‌پردازد که بخشی از مسلّم‌ترین باورهای تاریخی شیعیان در ارتباط با مصائب حضرت زهراعلیهاالسّلام محسوب می‌گردند. و سپس با ارائه اسناد معتبر تاریخی نشان می‌دهد: الف) حضرت زهراعلیهاالسّلام توسّط عوامل دستگاه حاکم مجروح شده‌اند. ب) جراحات ایشان شدید بوده است. ج) این جراحات به درگذشت ایشان منجر شده است. د) جراحات ایشان در راه دفاع از حضرت علی‌علیه‌السّلام رخ داده است. سپس نتیجه می‌گیرد که در فرهنگ شیعه، همگان از این نوع درگذشت، به شهادت تعبیر می‌کنند. در نهایت، نویسنده با ذکر مثالی از سرگذشت نسائی که بزرگان اهل سنّت درباره مرگ وی در شهر مکّه گفته‌اند: «توفّی بها مقتولاً شهیداً»، دیدگاه شیعیان در این زمینه را برگرفته از فرهنگ عمومی مسلمانان قلمداد می‌نماید.

 • جزئیات کتاب
  • علی لباف
  • یک
  • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
  • 1385
  • اول
  • تهران
 • نظرات