islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. حی علی خیر العمل در اذان

  حی علی خیر العمل در اذان

  حيّ علي خير العمل در اذان

  • گروه پژوهش
  • یک
  • مجمع جهانى اهل بيت
  دانلود

   Download

  حی علی خیر العمل در اذان
  4 (80%) 1 vote
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب پژوهشی روایی در تعیین جزئیت عبارت حیَّ علی خیرالعمل در اذان و اقامه است. نویسنده، با این اعتقاد که در خلال بررسی چگونگی تشریع اذان، بسیاری از مسائل و اختلافات در این زمینه روشن می‌گردد، در ابتدا، مسأله چگونگی تشریع اذان را مورد بررسی قرار داده است. به بیان وی، فقره مزبور در زمان رسول خدا (ص)، ابوبکر و اوایل حکومت عمر جزء اذان بوده، تا این که خلیفه دوم، به بهانه جهاد، دستور داده است تا آن را از اذان حذف کنند. مذهب اهل بیت (ع) قائل به این است که این فقره، جزء اذان و اقامه بوده و هیچ مخالفی نیز در این‌باره، در میان آنان، دیده نمی‌شود. نگارنده همچنین، ادله و شواهدی از منابع اهل سنت در تأیید جزئیت عبارت حی علی خیرالعمل ارایه کرده است. به گفته وی، چون در زمان حاضر، دلیلی که عمر به آن استناد نموده، موجود نیست، می‌بایست به سنت رسول خدا (ص) برگردیم و آن عبارت را جزء اذان و اقامه قرار دهیم.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم