حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان بخشی از درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. در کتاب حاضر تلاش شده است تا جایگاه روشنی از موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاندان طاهری و نقش آنان در خراسان […]

 • دکتر امیر اکبری
 • 9789644448270
 • بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
حکومت طاهریان از آغاز تا انجام
3 (60.6%) 100 votes
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان بخشی از درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. در کتاب حاضر تلاش شده است تا جایگاه روشنی از موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاندان طاهری و نقش آنان در خراسان تبیین گردد. برخورد با خوارج و دیگر جنبشهای پر غوغای خراسان و تحلیل زیرساختهای گوناگون جامعه ایرانی در این عهد و چگونگی دست یابی این خاندان به قدرت از دیگر مباحث مورد توجه در این نوشتار است. نگاه عمیق به اقدامات و عملکرد أمرای طاهری ...    

 • جزئیات کتاب
  • دکتر امیر اکبری
  • 9789644448270
  • بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  • 1387
  • دوم
 • نظرات