click on book to show pdf

حکم روزه در سفر

این کتاب رویکردی قرآنی و روایی به حکم مسأله روزه ماه رمضان در سفر از دیدگاه شیعه و اهل سنت است. مطابق با آن‌چه در این مقال به آن تصریح شده، فقه امامیه به پیروی از مکتب اهل بیت (ع) قایل به حرمت روزه در سفر و فقه عامه معتقد به جواز آن می‌باشد. به […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 964-529-070-8
حکم روزه در سفر
3.9 (77.14%) 7 vote[s]
حکم روزه در سفر
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب رویکردی قرآنی و روایی به حکم مسأله روزه ماه رمضان در سفر از دیدگاه شیعه و اهل سنت است. مطابق با آن‌چه در این مقال به آن تصریح شده، فقه امامیه به پیروی از مکتب اهل بیت (ع) قایل به حرمت روزه در سفر و فقه عامه معتقد به جواز آن می‌باشد. به بیان نگارنده، دیدگاه وجوب افطار روزه ماه رمضان در سفر، دارای دلایل محکمی از قرآن، ادله متعددی از سنت نبوی و پشتیبان قاطعی از سیره صحابه بزرگ و تابعین بوده و این در حالی است که صاحبان نظریه جواز روزه، تنها به تأویل تکیه کرده و به آیه و احادیثی اعتماد نموده‌اند که ظهوری در مقصود آنان ندارد. نویسنده، در توضیح بیان خود اضافه داشته است که نیاز به تأویل فقط در موارد اضطرار می‌باشد و چون درباره روزه ماه رمضان در سفر، هیچ‌گونه اضطراری وجود ندارد، پس این نظریه مکتب اهل بیت (ع)است که در این‌باره صحیح می‌باشد.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 964-529-070-8
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات