islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. حلقه عرفان در دست شیطان

  حلقه عرفان در دست شیطان

  حلقه-عرفان-در-دست-شیطان

  • دکتراسماعیل منصوریلاریجانی
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  دانلود

   Download

  حلقه عرفان در دست شیطان
  3.3 (65.6%) 25 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  نگاه ما در این نوشتار خاصتا معطوف به جریانی ازاین‌دست نحله‌ها و شبه عرفان‌ها و فلسفه گونه‌هاست که عمری کمتر از دو دهه در این دیار دارد و پایه‌گذاران و مبدعان و مجریان این جریان ـ که این اصطلاح «جریان» را تسامحاً به کار می‌بریم ـ قائل به‌نوعی از ارتباط کیهانی میان اجزاء عالم وجودند و بر پایه همین تفسیر نیز «حلقه‌«ای را شکل داده‌اند که از آن به «عرفان کیهانی» تعبیر شده است…

  • دکتراسماعیل منصوریلاریجانی
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • 1389
  • اول
  • قم