click on book to show pdf

حلقه عرفان در دست شیطان

نگاه ما در این نوشتار خاصتا معطوف به جریانی ازاین‌دست نحله‌ها و شبه عرفان‌ها و فلسفه گونه‌هاست که عمری کمتر از دو دهه در این دیار دارد و پایه‌گذاران و مبدعان و مجریان این جریان ـ که این اصطلاح «جریان» را تسامحاً به کار می‌بریم ـ قائل به‌نوعی از ارتباط کیهانی میان اجزاء عالم وجودند […]

 • دکتراسماعیل منصوریلاریجانی
 • یک
 • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
حلقه عرفان در دست شیطان
3.3 (65.6%) 25 votes
حلقه عرفان در دست شیطان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  نگاه ما در این نوشتار خاصتا معطوف به جریانی ازاین‌دست نحله‌ها و شبه عرفان‌ها و فلسفه گونه‌هاست که عمری کمتر از دو دهه در این دیار دارد و پایه‌گذاران و مبدعان و مجریان این جریان ـ که این اصطلاح «جریان» را تسامحاً به کار می‌بریم ـ قائل به‌نوعی از ارتباط کیهانی میان اجزاء عالم وجودند و بر پایه همین تفسیر نیز «حلقه‌«ای را شکل داده‌اند که از آن به «عرفان کیهانی» تعبیر شده است...

 • جزئیات کتاب
  • دکتراسماعیل منصوریلاریجانی
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • 1389
  • اول
  • قم
 • نظرات