islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. حقایق پنهان

  حقایق پنهان

  حقایق-پنهان

  • علی لباف
  • یک
  • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
  دانلود

   Download

  حقایق پنهان
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  محورهای اصلی در این کتاب:
  · تحریف شناسی
  اهداف علمی از نگارش این کتاب عبارتند از:
  · آشنایی با نمونه هایی از حذف و سانسورِ حقایق فاطمیّه، در کتب اهل سنّت.
  o تحریف در کتاب مُروجُ الذهب.
  o تحریف در کتاب بَلاذری.
  o تحریف در ماجرای حضرت محسن علیه السّلام.
  o تحریف در تهدید به احراق.
  * نشانه ای از وقوع احراق.
  * نشانه ای از شهادت حضرت زهرا علیهاالسّلام.
  · آشنایی با نمونه هایی از تحریف و جابه جایی حقایق فاطمیّه، در کتب اهل سنّت.
  o معناشناسی تحریف.
  o تحریف در کتاب المعارف (ابن قُتَیبَه).
  o تحریف در کتاب صحیح بخاری.
  · آشنایی با شیوه های تبرئه خلفا، در کتب اهل سنّت.
  o شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید معتزلی.
  o احیاء علوم الدین غزّالی.
  o شرح المقاصد تفتازانی.

  • علی لباف
  • یک
  • مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
  • 1385
  • اول
  • تهران