islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. جشن میلاد پیامبر(ص)

  جشن میلاد پیامبر(ص)

  جشن ميلاد پيامبر(ص)

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-295-7
  دانلود

   Download

  جشن میلاد پیامبر(ص)
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب بازتحلیلی از بدعت و یا عدم بدعت بودن جشن میلاد رسول گرامی اسلام (ص) است. از دیدگاه مؤلف، برداشت غلط از معنای بدعت، به این معنا که هر آن‌چه در صدر اسلام موجود نبوده و یا این‌که دلیل خاصی بر آن نداشته باشیم، سبب گردیده تا برداشت‌های نادرستی از پاره‌ای از رفتارهای مسلمانان در ذهن برخی از آنان صورت گرفته و موجبات عدم اتحاد را فراهم سازد. از نظر وی، گاهی برخی از مسایل در شرع مقدس اسلام به صورت کلی مطرح و کیفیت اجرای آن به عهده مسلمانان گذاشته شده که از جمله آن‌ها جشن میلاد پیامبر(ص) است. به زعم ایشان، جشن گرفتن برای میلاد آن حضرت از مصادیق وجوب احترام به ایشان است که قطعی بودن آن امری همگانی است. وی با بررسی آرای مختلف در این زمینه از جمله ابن تیمیه، به نقد دیدگاه حرمت این مراسم و بدعت خواندن آن اهتمام ورزیده است.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-295-7
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم