islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. جامعیت قرآن

  جامعیت قرآن

  جامعیت-قرآن

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • 964-92400-1-2
  دانلود

   Download

  جامعیت قرآن
  3.5 (70%) 10 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این اثر به جامعیت قرآن نسبت به نیازهای علمی، اخلاقی و دینی بشر پرداخته است. مولف ابتدا جامعیت و انواع آن را توضیح داده و سپس به اثبات جامعیت قرآن از طریق آیات قرآنی و احادیث و ادله عقلی پرداخته و رابطه خاتمیت با جامعیت را نیز بررسیده است. در این اثر سه نظریه در رابطه با جامعیت قرآن مطرح شده است. نظریه اول؛ یعنی گستردگی دین و قرآن در همه علوم و روشها را آیت الله جوادی آملی و نظریه دوم را که تنها جامعیت در ذکر کلیات و ارزشها است، دکتر سروش طرح کردهاند. به عقیده مولف نظریه سوم که شکل تعدیل شده تئوری‏های فوق است صحیح می‏باشد. تعیین ملاکهای جامعیت و جریان جامعیت قرآن در علوم اسلامی از دیگر مباحث این کتاب است.

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • 964-92400-1-2
  • مبین
  • 1380
  • سوم
  • رشت