click on book to show pdf

تکریم امامزادگان

تکریم امامزادگان(چلچراغ ایمان)وجود امامزادگان در هر شهر و دیاری بدون کمترین تردیدی،مظهر برکت، امید، اطمینان، امنیت، تقویت ایمان و اعتقاد و مایه ی آرامش و زمینه ای برای توسل به ذوات مقدسه ای بوده که یکپارچه نورند و زیارتشان موجب نشاط و سرور.پیکر مطهر این بزرگواران در هر شهر و دیار و قصبه ای که […]

 • هئت تحریریه بنیاد خیریه الزهرا (س)
 • یک
 • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
تکریم امامزادگان
2.4 (47.69%) 26 votes
تکریم امامزادگان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  تکریم امامزادگان(چلچراغ ایمان)وجود امامزادگان در هر شهر و دیاری بدون کمترین تردیدی،مظهر برکت، امید، اطمینان، امنیت، تقویت ایمان و اعتقاد و مایه ی آرامش و زمینه ای برای توسل به ذوات مقدسه ای بوده که یکپارچه نورند و زیارتشان موجب نشاط و سرور.پیکر مطهر این بزرگواران در هر شهر و دیار و قصبه ای که باشد خداوند متعال عنایت خاصّی به آن نقطه خواهد داشت و سبب آن اینکه حق تعالی ولی خود را دوست دارد و در حیات و ممات، ناصرو معین آنهاست.البتّه صحن امامزاده یا قبرستانی که معنویت آفرین نباشد وابزار و لوازم و محیط اطرافش حس و روح معنوی را به زائر انتقال ندهد، چنین جایگاهی برغم قداستی که دارد(العیاذبالله) به یک موزه یا آثار باستانی بیشتر شباهت دارد تا مرکزی برای تهذیب نفس و خودسازی و این نتیجهی روشی است که برای فضایامامزادگان و قبرستانها اتّخاذ شده و از اخلاق و معنویت آن کاسته شده است. در این نوشتار این اقدام مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در پایان کتاب نیز پیشنهاداتی ارائه میشود

 • جزئیات کتاب
  • هئت تحریریه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1391
  • اول
  • تهران
 • نظرات