توضیح البیان فی تسهیل الاوزان

توضیح البیان فی تسهیل الاوزان

توضیح البیان فی تسهیل الاوزان مشخصات کتاب: نام کتاب: توضیح البیان فی تسهیل الاوزان موضوع: موضوعات مختلف نویسنده: کاشانی، ملا حبیب الله شریف تاریخ وفات مؤلف: 1340 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: چاپخانه علمیه تاریخ نشر: 1404 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران عناوین اصلی کتاب شامل: […]

 • ملا حبیب الله شریف
 • 1404
 • اول
توضیح البیان فی تسهیل الاوزان
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  توضیح البیان فی تسهیل الاوزان مشخصات کتاب: نام کتاب: توضیح البیان فی تسهیل الاوزان موضوع: موضوعات مختلف نویسنده: کاشانی، ملا حبیب الله شریف تاریخ وفات مؤلف: 1340 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: چاپخانه علمیه تاریخ نشر: 1404 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران عناوین اصلی کتاب شامل: [مقدمه]؛ [کلام المؤلف]؛ مقدّمه اولی در بیان جمله از قواعد حسابیه است؛ مقدّمه ثانیه. در بیان درهم و دینار و دانق و طسوج و قیراط؛ مقدّمه ثالثه در تحقیق حال رطل و صاع و مدّ و اوقیه و وسق است؛ و بدان که مقادیر مقدره بحسب مساحت؛ خاتمه در بیان حساب فرایض است

 • جزئیات کتاب
  • ملا حبیب الله شریف
  • 1404
  • اول
  • قم
 • نظرات