click on book to show pdf

توشه ای از رمضان

توشه ای از رمضان، مجموعه ای است که به تناسب سی روز ماه مبارک رمضان، سی گفتار گوتاه و یک دقیقه ای از آیت الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ را در خود جای داده است. در این مجموعه سعی شده است آیات، روایات و منابع مباحث مطرح شده در پاورقی آورده شود و […]

 • آ یت الله هادوی تهرانی
 • یک
 • پایگاه اطلاع رسانی آ یت الله هادوی تهرانی
توشه ای از رمضان
Rate this post
توشه ای از رمضان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  توشه ای از رمضان، مجموعه ای است که به تناسب سی روز ماه مبارک رمضان، سی گفتار گوتاه و یک دقیقه ای از آیت الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ را در خود جای داده است. در این مجموعه سعی شده است آیات، روایات و منابع مباحث مطرح شده در پاورقی آورده شود و این ویژگی برای مبلغین و وعاظ محترم بسیار قابل توجه خواهد بود. برای دریافت فایل این مجموعه از لینک ذیل اقدام کنید.

 • جزئیات کتاب
  • آ یت الله هادوی تهرانی
  • یک
  • پایگاه اطلاع رسانی آ یت الله هادوی تهرانی
  • 1393
  • اول
  • قم
 • نظرات