islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. توسل

  توسل

  توسل-ضیاءآبادی)

  • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  دانلود

   Download

  توسل
  2.4 (48.24%) 17 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  پاسخ جامع به شبهات وارد شده از سوی وهابیّون در باب توسل،شفاعت،زیارت‌…..
  نویسنده محترم در این کتاب ابتدا با ذکر مقّدمه ای در خصوص وظیفه مندی شیعیان در ابطال وسوسه های شیطانی در باب توّسل مطالب مبسوطی را بیان نموده اند،سپس پاسخ به شبهاتی داده می شود که در باب شرک -استعانت از میت و بدعت وارد است آنگاه مسئله شفاعت مطرح شده و در پایان به ریشه و اساس مسلک وهابیّت اشاره شده است.

  • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • اول
  • تهران