click on book to show pdf

توسل

این کتاب کندوکاوی پیرامون مسأله توسل از منظر شرع مقدس اسلام است. به باور نگارنده، وسایلی که بنده را به خدای سبحان مقرب می‌گرداند، اجتهادبردار نبوده و این تنها شریعت است که عهده‌دار بیان آن‌ها بوده و خارج از این چارچوب، بدعت و گمراهی محسوب می‌شود. وی در این اثر به بررسی چندجانبه معنای لغوی […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 978-964-529-283-4
توسل
Rate this post
توسل
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب کندوکاوی پیرامون مسأله توسل از منظر شرع مقدس اسلام است. به باور نگارنده، وسایلی که بنده را به خدای سبحان مقرب می‌گرداند، اجتهادبردار نبوده و این تنها شریعت است که عهده‌دار بیان آن‌ها بوده و خارج از این چارچوب، بدعت و گمراهی محسوب می‌شود. وی در این اثر به بررسی چندجانبه معنای لغوی و اصطلاحی توسل، جواز توسل از نقطه‌نظر قرآن، واکاوی مفهوم توسل در گفتار رسول گرامی اسلام(ص) و بیانات ائمه معصومین (ع) و مصداق‌شناسی آن در سیره متداول میان مسلمانان پرداخته است. نگارنده پس از بررسی شبهات وارده به جواز توسل، این‌گونه نتیجه گرفته است ‌که قول به جواز توسل، صحیح و متعین و قول به حرمت و منع آن باطل است.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-283-4
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات