توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت

توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت

توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت نویسنده: احمد عابدی مشخصات کتاب: شابک : 978-964-540-306-3 شماره کتابشناسی ملی : م 82-9111 عنوان و نام پدیدآور : توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت: بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه/ احمد عابدی. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1390. مشخصات ظاهری : […]

 • احمد عابدی
 • 1390
 • اول
توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت
Rate this post
توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت نویسنده: احمد عابدی مشخصات کتاب: شابک : 978-964-540-306-3 شماره کتابشناسی ملی : م 82-9111 عنوان و نام پدیدآور : توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت: بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر مذهب شیعه/ احمد عابدی. مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1390. مشخصات ظاهری : 452 ص.ا موضوع : حدیث -- علم الرجال رده بندی دیویی : 297/312 رده بندی کنگره : BP212/ق7الف6084 1390 عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ مقدمه؛ بخش اوّل کلیات؛ بخش دوم: توحید در الوهیت یا توحید عبادی؛ بخش سوم: توحید در ربوبیت؛ بخش چهارم: توحید در اسماء و صفات؛ بخش پنجم: ایمان و ارکان آن؛ خاتمه؛ کتابنامه

 • جزئیات کتاب
  • احمد عابدی
  • 1390
  • اول
  • تهران
 • نظرات