click on book to show pdf

تفسیـرجــوان(جلدهفتم)

«تفسیـرجــوان» ویژه جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در۳۰جلد به خود اختصـاص داده است.

 • دکتر محمد بيستونی
 • سی
 • بیان جوان
Rate this post
تفسیـرجــوان(جلدهفتم)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  «تفسیـرجــوان» ویژه جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در۳۰جلد به خود اختصـاص داده است.

 • جزئیات کتاب
  • دکتر محمد بيستونی
  • سی
  • بیان جوان
  • 1379
  • اول
  • قم
 • نظرات