click on book to show pdf

تفسیر نماز

کتاب “تفسیر نماز” تألیف محمدرضا اکبری از سوی انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شده است . در این اثر، اهمیت نماز، احکام، اسرار، آثار و جایگاه رفیع آن تبین و تشریح شده است . از جمله موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده است، تفسیر کلمه “الله اکبر” و سایر کلماتی است که در نماز […]

 • محمدرضا اکبری
 • یک
 • مسجد مقدس جمکران
Rate this post
تفسیر نماز
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب "تفسیر نماز" تألیف محمدرضا اکبری از سوی انتشارات مسجد مقدس جمکران منتشر شده است . در این اثر، اهمیت نماز، احکام، اسرار، آثار و جایگاه رفیع آن تبین و تشریح شده است . از جمله موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده است، تفسیر کلمه "الله اکبر" و سایر کلماتی است که در نماز بیان می‌شود که از آن جمله می‌توان به تفسیر "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" هم اشاره کرد. اهمیت هر تفسیری به اهمیت و منزلت موضوعی است که مورد تفسیر قرار می‌گیرد و از آنجایی که نماز بزرگترین ذکر الهی محسوب می‌شود، تفسیر آن از موقعیت و مرتبه ممتازی برخوردار است. بنابراین باید برای بیان اهمیت بیشتر تفسیر نماز به جایگاه رفیع این عبادت معنوی و ارزشمند اشاره داشت.

 • جزئیات کتاب
  • محمدرضا اکبری
  • یک
  • مسجد مقدس جمکران
  • 1388
  • اول
  • قم
 • نظرات