click on book to show pdf

تفسیر آسان(جلدهشتم)

نام کامل کتاب «تفسیر آسان منتخب از تفاسیر معتبر» و معروف به «تفسیر آسان» می‌باشد. تفسیری است فارسی، ساده و روان همراه با روایت، شامل جمیع قرآن بوده، و در عین اینکه خلاصه است، جامع نیز می‌باشد، یعنی حاوی موضوعات تفسیری و علوم قرآنی بوده و ملال آور نیست. آمیخته با بحثهای اخلاقی و اعتقادی […]

 • محمدجواد نجفی
 • یک
 • 964-481-041-4
تفسیر آسان(جلدهشتم)
Rate this post
تفسیر آسان(جلدهشتم)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  نام کامل کتاب «تفسیر آسان منتخب از تفاسیر معتبر» و معروف به «تفسیر آسان» می‌باشد. تفسیری است فارسی، ساده و روان همراه با روایت، شامل جمیع قرآن بوده، و در عین اینکه خلاصه است، جامع نیز می‌باشد، یعنی حاوی موضوعات تفسیری و علوم قرآنی بوده و ملال آور نیست. آمیخته با بحثهای اخلاقی و اعتقادی و قابل استفاده برای عموم مردم می‌باشد. این تفسیر همانطور که در ذیل نام کتاب آمده، منتخب و گزیده‌ای از تفسیرهاست گزیده‌ای که تنها بیانگر دشواری‌های واژگان و ترکیب باشد و خواننده با مطالعه آن کاملا در فضای پیام قرآن قرار گیرد. مواعظ و پیامهای اخلاقی را به گوش دل بسپارد و قرآن را، راهنمای زندگی و راه سعادت قرار دهد.

 • جزئیات کتاب
  • محمدجواد نجفی
  • یک
  • 964-481-041-4
  • اسلامیه
  • 1376
  • اول
  • تهران
 • نظرات