click on book to show pdf

تعداد تکبیرهای نماز میت

این کتاب طرح مباحثی در باب تعداد تکبیرهای نماز میت است. اهل بیت (ع) و پیروان مکتب ایشان بر این نظریه‌اند که تعداد تکبیرها پنج عدد و پیروان خلفا در مذاهب چهارگانه، قائل به این هستند که تعداد تکبیرها چهار عدد است. نویسنده در این تحقیق، پس از بررسی اقوال مبتنی بر چهار و پنج […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 978-964-529-290-2
Rate this post
تعداد تکبیرهای نماز میت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب طرح مباحثی در باب تعداد تکبیرهای نماز میت است. اهل بیت (ع) و پیروان مکتب ایشان بر این نظریه‌اند که تعداد تکبیرها پنج عدد و پیروان خلفا در مذاهب چهارگانه، قائل به این هستند که تعداد تکبیرها چهار عدد است. نویسنده در این تحقیق، پس از بررسی اقوال مبتنی بر چهار و پنج تکبیر به صورت جداگانه و همچنین بعد از تبیین نقش خلیفه دوم در تثبیت قول به چهار تکبیر، بیان داشته است که قول به چهار تکبیر، دارای پشتوانه سندی محکمی در سنت نبوی نمی‌باشد؛ بلکه ناشی از اقدام و دستور عمر است که سبب شیوع آن گردیده است. بر اساس این نوشتار، پیامبر اکرم (ص) گاهی نماز بعضی از اموات را با چهار تکبیر به جای می‌آورده‌اند و این به خاطر خصوصیاتی در آنان بوده که ایشان،ملاحظه می‌کرده است.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-290-2
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات