islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. تعداد تکبیرهای نماز میت

  تعداد تکبیرهای نماز میت

  تعداد تكبيرهاي نماز ميت

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-290-2
  دانلود

   Download

  تعداد تکبیرهای نماز میت
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب طرح مباحثی در باب تعداد تکبیرهای نماز میت است. اهل بیت (ع) و پیروان مکتب ایشان بر این نظریه‌اند که تعداد تکبیرها پنج عدد و پیروان خلفا در مذاهب چهارگانه، قائل به این هستند که تعداد تکبیرها چهار عدد است. نویسنده در این تحقیق، پس از بررسی اقوال مبتنی بر چهار و پنج تکبیر به صورت جداگانه و همچنین بعد از تبیین نقش خلیفه دوم در تثبیت قول به چهار تکبیر، بیان داشته است که قول به چهار تکبیر، دارای پشتوانه سندی محکمی در سنت نبوی نمی‌باشد؛ بلکه ناشی از اقدام و دستور عمر است که سبب شیوع آن گردیده است. بر اساس این نوشتار، پیامبر اکرم (ص) گاهی نماز بعضی از اموات را با چهار تکبیر به جای می‌آورده‌اند و این به خاطر خصوصیاتی در آنان بوده که ایشان،ملاحظه می‌کرده است.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-290-2
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم