ترجمه قرآن

ترجمه قرآن

ترجمه قرآن (صلواتی) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی – عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ مترجم محمود صلواتی؛ خطاط عثمان طه؛ تذهیب کاظم طلایی مشخصات نشر : تهران: ذکر، 1381. مشخصات ظاهری : [604]، [604]، [22] ص شابک : 964-307-175-8 ؛ 964-307-175-8 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : صفحات […]

 • محمود صلواتی
 • 1381
 • اول
ترجمه قرآن
2 (40%) 1 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ترجمه قرآن (صلواتی) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : قرآن کریم/ مترجم محمود صلواتی؛ خطاط عثمان طه؛ تذهیب کاظم طلایی مشخصات نشر : تهران: ذکر، 1381. مشخصات ظاهری : [604]، [604]، [22] ص شابک : 964-307-175-8 ؛ 964-307-175-8 وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : صفحات متقابل شماره‌گذاری همسان دارند یادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:The Holy Our'an. شناسه افزوده : صلواتی،محمود، 1332 - ، مترجم شناسه افزوده : طه، عثمان، خطاط شناسه افزوده : طلایی، کاظم، تذهیبگر رده بندی کنگره : BP59/66/ص‌8 1381 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م‌81-39469 عناوین اصلی کتاب شامل: [ترجمه سور]؛ گفتار مترجم‌

 • جزئیات کتاب
  • محمود صلواتی
  • 1381
  • اول
  • تهران
 • نظرات