ترجمه قرآن (ارفع)

ترجمه قرآن (ارفع)

ترجمه قرآن (ارفع) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی – عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم/ مترجم کاظم ارفع؛ خطاط عثمان طه. مشخصات نشر : تهران: فیض کاشانی، 1381. مشخصات ظاهری : [608] ص. شابک : 964-403-098-2 یادداشت : فارسی- عربی. یادداشت : چاپ دوم: 1382. یادداشت : چاپ سوم: 1385. یادداشت […]

  • کاظم ارفع
ترجمه قرآن (ارفع)
3.3 (66.67%) 3 vote[s]
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    ترجمه قرآن (ارفع) مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : قرآن. فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : القرآن الکریم/ مترجم کاظم ارفع؛ خطاط عثمان طه. مشخصات نشر : تهران: فیض کاشانی، 1381. مشخصات ظاهری : [608] ص. شابک : 964-403-098-2 یادداشت : فارسی- عربی. یادداشت : چاپ دوم: 1382. یادداشت : چاپ سوم: 1385. یادداشت : عنوان دیگر: قرآن کریم. شناسه افزوده : ارفع، سید کاظم، 1323 -، مترجم شناسه افزوده : طه، عثمان، خوشنویس رده بندی کنگره : BP59/66 /الف4 1381/الف 4 1381 رده بندی دیویی : 297/141 شماره کتابشناسی ملی : م 81-718 عناوین اصلی کتاب شامل: سوره حمد مکّه ؛ سوره بقره مدینه ؛ سوره آل عمران مدینه ؛ سوره نساء مدینه ؛ سوره مائده مدینه ؛ سوره انعام مکّه ؛ سوره اعراف مکّه ؛ سوره انفال مدینه ؛ سوره توبه مدینه ؛ سوره یونس مکّه ؛ سوره هود مکّه ؛ سوره یوسف مکّه ؛ سوره رعد مکّه ؛ سوره ابراهیم مکّه ؛ سوره حجر مکّه ؛ سوره نحل مکّه ؛ سوره اسراء مکّه ؛ سوره کهف مکّه ؛ سوره مریم مکّه ؛ سوره طه مکّه ؛ سوره انبیا مکّه ؛ سوره حج مدینه ؛ سوره مؤمنون در مکّه ؛ سوره نور مدینه ؛ سوره فرقان مکّه ؛ سوره شعرا مکّه ؛ سوره نمل مکّه ؛ سوره قصص مکّه ؛ سوره عنکبوت مکّه ؛ سوره روم مکّه ؛ سوره لقمان مکّه ؛ سوره سجده مکّه ؛ سوره احزاب مدینه ؛ سوره سبا مکّه ؛ سوره فاطر مکّه ؛ سوره یس مکّه ؛ سوره صافّات مکّه ؛ سوره ص مکّه ؛ سوره زمر مکّه ؛ سوره غافر (مؤمن) مکّه ؛ سوره فصّلت مکّه ؛ سوره شوری مکّه ؛ سوره زخرف مکّه ؛ سوره دخان مکّه ؛ سوره جاثیه مکّه ؛ سوره احقاف مکّه ؛ سوره محمّد صلی اللَّه علیه و آله و سلم مدینه ؛ سوره فتح مدینه ؛ سوره حجرات مدینه ؛ سوره ق مکّه ؛ سوره ذاریات مکّه ؛ سوره طور مکّه ؛ سوره نجم مکّه ؛ سوره قمر مکّه ؛ سوره رحمن مکّه ؛ سوره واقعه مکّه ؛ سوره حدید مدینه ؛ سوره مجادله مدینه ؛ سوره حشر مدینه ؛ سوره ممتحنه مدینه ؛ سوره صفّ مدینه ؛ سوره جمعه مدینه ؛ سوره منافقون مدینه ؛ سوره تغابن مدینه ؛ سوره طلاق مدینه ؛ سوره تحریم مدینه ؛ سوره ملک مکّه ؛ سوره قلم مکّه ؛ سوره حاقّه مکّه ؛ سوره معارج مکّه ؛ سوره نوح مکّه ؛ سوره جنّ مکّه ؛ سوره مزّمّل مکّه ؛ سوره مدّثّر مکّه ؛ سوره قیامت مکّه ؛ سوره انسان مدینه ؛ سوره مرسلات مکّه ؛ سوره نبأ مکّه ؛ سوره نازعات مکّه ؛ سوره عبس مکّه ؛ سوره تکویر مکّه ؛ سوره انفطار مکّه ؛ سوره مطفّفین مکّه ؛ سوره انشقاق مکّه ؛ سوره بروج مکّه ؛ سوره طارق مکّه ؛ سوره اعلی مکّه ؛ سوره غاشیه مکّه ؛ سوره فجر مکّه ؛ سوره بلد مکّه ؛ سوره شمس مکّه ؛ سوره لیل مکّه ؛ سوره ضحی مکّه ؛ سوره انشراح مکّه ؛ سوره تین مکّه ؛ سوره علق مکّه ؛ سوره قدر مکّه ؛ سوره بیّنه مدینه ؛ سوره زلزله مدینه ؛ سوره عادیات مکّه ؛ سوره قارعه مکّه ؛ سوره تکاثر مکّه ؛ سوره عصر مکّه ؛ سوره همزه مکّه ؛ سوره فیل مکّه ؛ سوره قریش مکّه ؛ سوره ماعون مکّه ؛ سوره کوثر مکّه ؛ سوره کافرون مکّه ؛ سوره نصر مدینه ؛ سوره مسد مکّه ؛ سوره اخلاص مکّه ؛ سوره فلق مکّه ؛ سوره ناس مدینه

  • جزئیات کتاب
    • کاظم ارفع
  • نظرات