islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. تحولات نظری درباره ترجمه قرآن کریم

  تحولات نظری درباره ترجمه قرآن کریم

  تحولات-نظری-درباره-ترجمه-قرآن-کریم

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • دانشگاه آزادواحدتحقیقات
  دانلود

   Download

  تحولات نظری درباره ترجمه قرآن کریم
  3.4 (67.27%) 11 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  ترجمه به معنای انتقال معنای کلام از زبانی به زبان دیگر است، ترجمه های همواره با اهداف مترجم، کیفیت نثر متن، شرایط تاریخی و فاصله ی تاریخی و فرهنگی میان زبان را مبدأ مقصد متفاوت می شوند. ترجمه می تواند لفظ به لفظ و حرف به حرف، فنی و برابر با زبان مقصد، معنوی و محتوایی و تفسیری باشد. در زمینه ی ترجمه ی قرآن، این پرسش مطرح است که آیا فقیهان در این باره دیدگاه شخصی دارند. درباره ی جواز ترجمه ی قرآن برای تلاوت و فهم معانی، به ویژه برای غیر عرب زبانان، پیش از این سخن و تردیدی مطرح نبوده است. اما در قرن اخیر، در قلمرو دولت عثمانی و بخشهایی از کشورهای عربی، جنجالی برای جواز ترجمه ی قرآن بر پا می شود و عده ای مخالف و موافق پیدا می کند.
  فقهای شیعه نیز هرگز در جواز ترجمه ی قرآن تردید نکرده اند، اما مثلاً خواندن ترجمه ی قرآن را در نماز جایز ندانسته اند. برخی از قرآن پژوهان تنها ترجمه های تفسیری را جایز می دانند و ترجمه ی لفظ به لفظ و ترجمه ی معنایی را جایز نمی شمارند و عده ای نیز قائل اند که ترجمه ی قرآن نه تنها جایز، بلکه برای جهان اسلام و غیر آن واجب است. البته مخالفت با ترجمه ی قرآن بر اثر عواملی پدید آمده است. انتشار ترجمه های آشفته و مغرضانه ی اروپایی، نگرانی از به فراموشی سپردن قرآن، بی توجهی به بعد اعجاز ادبی و بیانی قرآن و وسوسه های استعماری، برخی از عوامل فکری و تاریخی مخالفت با ترجمه ی قرآن به شمار می آید. هدف ترجمه ی قرآن همواره باید نزدیک شدن به مفاهیم و آموزه های این کتاب باشد و نه کنار نهادن آن.
  مخالفان ترجمه ی قرآن در تحریم آن به اموری استدلال کرده اند که نیازمند بررسی است. استحاله ی ترجمه، عدم امکان تحدی در ترجمه، وجود حقایق پیچیده در قرآن، تسری حکم ترجمه به قرائت در نماز، تأکید بر عربیت قرآن، تشویق به تعلیم زبان عربی و استدلال بر عجمی نبودن قرآن، از جمله دلایلی است که مخالفان ترجمه ی قرآن اقامه کرده اند و بر آنها تأکید ورزیده اند. در مقابل، کسانی که به وجوب ترجمه ی قرآن برای جوامع غیر عربی معتقدند، دلایل دیگری برای نظریه ی خود دارند. عربیت و عدم استفاده ی عجمیان از قرآن، عمومیت پیام الهی و تساوی همه ی مردم در تبلیغ، برخی از دلایل وجوب ترجمه ی قرآن در نظر موافقان است. حکم فقهی ترجمه، با طرح دو دیدگاه رویارو آشکارتر می شود و با مقایسه ی سطح ادله و بیانها می توان نظریه ی درست تر را برگزید.برخی مطالب :«مسائل فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه»، «نقد ترجمه»، «شیوه‌های آموزش ترجمه»، «ارزشیابی ترجمه در محیط‌های آموزشی»، «شیوه‌ها و چارچوبهای نظری پژوهش در ترجمه»، «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» و «ترجمه و ادبیات معاصر فارسی»، با یاری خداوند تصمیم دارد همایش دیگری با موضوع «ترجمه قرآن»

  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • دانشگاه آزادواحدتحقیقات
  • 1390
  • اول