تحفةالاولیاء

تحفةالاولیاء

تحفه الاولیاء مشخصات کتاب: سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، – 329ق. عنوان قراردادی : الکافی .اصول .فارسی عنوان و نام پدیدآور : تحفه الاولیاء/ [مولف ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی؛ مترجم] محمدعلی بن محمدحسن اردکانی (ره). مشخصات نشر : تهران: نشر بی زمان ، 1391. مشخصات ظاهری : 4 ج. شابک : 210000 […]

 • کلینی، محمد بن یعقوب
 • 1391
 • اول
Rate this post
برچسب‌ها:
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  تحفه الاولیاء مشخصات کتاب: سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق. عنوان قراردادی : الکافی .اصول .فارسی عنوان و نام پدیدآور : تحفه الاولیاء/ [مولف ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی؛ مترجم] محمدعلی بن محمدحسن اردکانی (ره). مشخصات نشر : تهران: نشر بی زمان ، 1391. مشخصات ظاهری : 4 ج. شابک : 210000 ریال : ج.1 978-600-6725-78-9 : ؛ 200000 ریال : ج.2 978-600-6725-79-6 : ؛ 175000 ریال : ج.3 978-600-6725-80-2 : ؛ 185000 ریال : ج.4 978-600-6725-81-9 : وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : ج. 2 و 4 (چاپ اول: 1392). یادداشت : ج.3 (چاپ اول: 1392). یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. یادداشت : بالای عنوان: ترجمه ای بر اصول کافی شیخ کلینی (ره). عنوان دیگر : ترجمه ای بر اصول کافی شیخ کلینی (ره). موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق. شناسه افزوده : اردکانی، محمدعلی، مترجم رده بندی کنگره : BP129 /ک8ک22041 1391ب رده بندی دیویی : 297/212 شماره کتابشناسی ملی : 3059589 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم

 • جزئیات کتاب
  • کلینی، محمد بن یعقوب
  • 1391
  • اول
  • تهران
 • نظرات