islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. تاریخ و فرهنگ

  تاریخ و فرهنگ

  • مجتبی مینوی
  • انتشارات خوارزمی
  • چاپخانه گلشن
  دانلود

   Download

  تاریخ و فرهنگ
  2.9 (57.19%) 57 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  تاریخ و فرهنگ مجموعه گفتارها و نوشته‌ها مجتبی مینوی در طول مدت زندگانی خود در دهها کنگره و انجمن علمی و ادبی جهان می باشد.

  در ابتدای این کتاب اینگونه آمده است؛

  مسایل چندی در برابر ماست که باید ابتدا آنها را حل کنیم و سپس به ریختن طرحی به جهت نوشتن یک تاریخ اقدام کنیم:

  اولا- مراد ما از لفظ ایران چیست؟

  ثانیا- اخبار کدامین سلسله های پادشاهان و کدام فرمان روایان ایران را باید ذکر کرد؟

  ثالثا- چگونه باید ترتیب تاریخی و سنواتی وقایع را با عرض و طول این زمینی که حوادث در آن ها پیش آمده است ترکیب کنیم؟

  و …

   

  • مجتبی مینوی
  • انتشارات خوارزمی
  • چاپخانه گلشن