تاریخ و فرهنگ

تاریخ و فرهنگ

تاریخ و فرهنگ مجموعه گفتارها و نوشته‌ها مجتبی مینوی در طول مدت زندگانی خود در دهها کنگره و انجمن علمی و ادبی جهان می باشد. در ابتدای این کتاب اینگونه آمده است؛ مسایل چندی در برابر ماست که باید ابتدا آنها را حل کنیم و سپس به ریختن طرحی به جهت نوشتن یک تاریخ اقدام […]

 • مجتبی مینوی
 • انتشارات خوارزمی
 • چاپخانه گلشن
تاریخ و فرهنگ
2.9 (58.33%) 60 votes
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  تاریخ و فرهنگ مجموعه گفتارها و نوشته‌ها مجتبی مینوی در طول مدت زندگانی خود در دهها کنگره و انجمن علمی و ادبی جهان می باشد. در ابتدای این کتاب اینگونه آمده است؛ مسایل چندی در برابر ماست که باید ابتدا آنها را حل کنیم و سپس به ریختن طرحی به جهت نوشتن یک تاریخ اقدام کنیم: اولا- مراد ما از لفظ ایران چیست؟ ثانیا- اخبار کدامین سلسله های پادشاهان و کدام فرمان روایان ایران را باید ذکر کرد؟ ثالثا- چگونه باید ترتیب تاریخی و سنواتی وقایع را با عرض و طول این زمینی که حوادث در آن ها پیش آمده است ترکیب کنیم؟ و ...  

 • جزئیات کتاب
  • مجتبی مینوی
  • انتشارات خوارزمی
  • چاپخانه گلشن
 • نظرات