click on book to show pdf

بیان قرآن

بیان قرآن ضرورت  حضور عترت (ع) در تبیین قرآن و نامفهوم بودن آیات قرآن بدون تفسیر عترت (ع) در این کتاب ابتداء با بیان اینکه لفظ و معنی قرآن نازل شده از جانب خداست، به نیاز بشر به بیان و فهم قرآن اشاره شده و آمده است  که اصل امامت سرمایه اصلی هر مسلمان برای […]

 • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
 • یک
 • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
بیان قرآن
3.2 (64.44%) 9 votes
بیان قرآن
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  بیان قرآن ضرورت  حضور عترت (ع) در تبیین قرآن و نامفهوم بودن آیات قرآن بدون تفسیر عترت (ع) در این کتاب ابتداء با بیان اینکه لفظ و معنی قرآن نازل شده از جانب خداست، به نیاز بشر به بیان و فهم قرآن اشاره شده و آمده است  که اصل امامت سرمایه اصلی هر مسلمان برای تأمین حیات طیّبه خواهد بود و ابهام رمز ‌نیاز به امام(علیه السلام) را معلوم می سازد. ضمناً قرآن همراه با بیانِ عترت نور است و‌ جدایی ناپذیر.

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله سید محمد ضیاءآبادی
  • یک
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1391
  • اول
  • تهران
 • نظرات