با کاروان ابراهیم

با کاروان ابراهیم

با کاروان ابراهیم نویسنده: رسول جعفریان ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ مقدمه نماينده ولايت فقيه و سرپرست حجاج ايرانى‌؛ فصل اوّل: آهنگ راه‌؛ فصل دوم: راويان حضور؛ فصل سوّم: ميعاد با عشق‌؛ فصل چهارم: با ياد ياران‌؛ فصل پنجم: رنگ بيرنگى‌؛ فصل ششم: در حرم […]

  • رسول جعفریان
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    با کاروان ابراهیم نویسنده: رسول جعفریان ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ مقدمه نماينده ولايت فقيه و سرپرست حجاج ايرانى‌؛ فصل اوّل: آهنگ راه‌؛ فصل دوم: راويان حضور؛ فصل سوّم: ميعاد با عشق‌؛ فصل چهارم: با ياد ياران‌؛ فصل پنجم: رنگ بيرنگى‌؛ فصل ششم: در حرم دوست‌؛ فصل هفتم: در حاشيه حج‌؛ فصل هشتم: ميقات در آينه‌ مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر ۱۳۷۱.‬

  • جزئیات کتاب
    • رسول جعفریان
  • نظرات