islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. با پیشوایان هدایتگر ۲

  با پیشوایان هدایتگر ۲

  • آیت الله سید علی حسینی میلانی
  • انتشارات الحقايق
  دانلود

   Download

  با پیشوایان هدایتگر ۲
  3.4 (68.33%) 12 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  بى تردید، بهترین راه براى شناخت هر فردى خود اوست؛ به این معنا که اگر بتوانیم از حالات، ویژگى ها و کردارهاى او به شخصیت واقعى او پى ببریم و یا اگر به گفته او در معرفى خودش اعتماد کنیم، به دیگرى مراجعه نباید کرد. از این رو، حالات و کمالات پیشوایان معصوم علیهم السلام را از طریق خودشان باید به دست آورد که خود معرف و شناساى خودشان هستند.
  یکى از راه هاى شناخت آن بزرگواران، اندیشه و تأمل در دعاها و زیارت هایى است که از شخص آنان صادر شده است. اگر ما در مفاهیمم والاى این دعاها و زیارت ها تدبر کنیم و بیندیشیم، به یقین شناخت و معرفت ما به آن بزرگواران بیشتر خواهد شد.
  همه مى دانیم زیارت هاى بسیارى با مضامین عالى و گوناگون براى حضرات معصومان علیهم السلام نقل شده است؛ ولى در این بین، چندد زیارت، شاخص هستند که به آن ها توجه ویژه مى شود. از این زیارت ها چند زیارت را مى توان نام برد:
  یکم. زیارت امیر مؤمنان على علیه السلام در روز غدیر خم: این زیارت، سلسله اى از معارف والا، حقایق و مطالبى اعتقادى را در بر دارد.
  دوم. زیارت عاشورا: با این زیارت، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و سایر ایام زیارت مى شود که آثار و برکات بسیارى دارد. بزرگان ما بهه صدور این زیارت شریفه یقین دارند، به گونه اى که برخى از آنان در این مورد فرموده اند: اگر کسى زیارت عاشورا را نپذیرد، مى توان گفت اساساً شیعه نیست. ١
  قد یکون المنکر لها خارجاً » : ١. ابواب الجنان (مخطوط): ٣٢٨ تألیف فقیه پرهیزگار و جلیل القدر شیخ خضر شلاّل (متوفاى ١٢۵٠ ه). وى مىى گوید .« عن المذهب
  بنابراین، بزرگان همواره به آن توجه داشته اند. کسى که زیارت عاشورا را مى خواند، به طور طبیعى به حضرت سیدالشهداء علیه السلام وو امامان معصوم علیهم السلام، معرفت مى یابد، ولایت او تقویت مى گردد، از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بیزارى مى جوید که اگر ولایت، بدون برائت باشد، اثرى نخواهد داشت.
  سوم. زیارت آل یاسین: این زیارت براى توجه، توسل و ایجاد ارتباط با ساحت قدس حضرت ولى عصر امام زمان عجل اللّه تعالى فرجهه الشریف است که در این خصوص بسیار مؤثّر است.
  چهارم. زیارت جامعه أئ  مه المؤمنین علیهم السلام، معروف به زیارت جامعه کبیره.
  بدیهى است که هر یک از این زیارت ها شایسته شرح و توضیح جداگانه اى است. از این رو، شرح هاى بسیارى در این زمینه از دیرباز نگارشش یافته که نام برخى از آن ها در خصوص زیارت جامعه ذکر خواهد شد.
  امتیاز زیارت جامعه در این است که هر یک از ائمه اطهار علیهم السلام و نیز همه آن ها را مى شود با آن زیارت نمود و از نظر محتوا مشتملل مطالبى است که اگر در جاهاى دیگر وجود داشته باشد به صورت پراکنده است. البته اهتمام بزرگان از قدیم الایام به این زیارت از جهت حفظ کردن، خواندن و یا شرح نوشتن و نیز کلماتى که در عظمت آن گفته اند کاشف از برجستگى این زیارت در بین زیارات مى باشد.
  و از آن جا که در زمان ما توجه به معارف کم گشته، بلکه در بعضى از معارف متعلّق به اهل بیت علیهم السلام تشکیک و یا شبهه افکنى مىى شود، لازم دانستم فرصت شب هاى ماه مبارک را مغتنم شمرده و در این باره با کمک آیات قرآن مجید و روایات وارده از اهل عصمت علیهم السلام مذاکره اى داشته باشم.
  و از این که به این کار موفق شدم و فى الجمله خدمتى صورت گرفته از خداوند متعال و عنایات حضرت ولى عصر علیه السلام شکرگزار هستم،، و دوستانى را که تقبل زحمت نموده و مطالب را تدوین کرده اند دعا مى نمایم.
  على حسینى میلانى

  • آیت الله سید علی حسینی میلانی
  • انتشارات الحقايق