click on book to show pdf

باور خردمندان

شرح و ترجمه و مقدمه ای بر اعتقاد الحکما از سهروردی سهروردی در دوران درخشان عرفان اسلامی، طرحی نو از حکمت درانداخت. برای استحکام حکمت اشراقی خود می بایست موقف فلسفه و حکمت را استوار سازد و این مهم را با نگارش اعتقاد الحکما یا باور خردمندان به انجام برد. در این رساله کوشید از […]

 • فریدالدین رادمهر
 • یک
 • 9789643212278
باور خردمندان
Rate this post
باور خردمندان
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  شرح و ترجمه و مقدمه ای بر اعتقاد الحکما از سهروردی سهروردی در دوران درخشان عرفان اسلامی، طرحی نو از حکمت درانداخت. برای استحکام حکمت اشراقی خود می بایست موقف فلسفه و حکمت را استوار سازد و این مهم را با نگارش اعتقاد الحکما یا باور خردمندان به انجام برد. در این رساله کوشید از طرفی به غزالی پاسخ دهد که بر فلسفه به تندی شوریده بود و از طرف دیگر، به تدوین دفاعیه ای پرداخت تا به فلسفه اعتبار بخشد. باور خردمندان به رغم اختصارش اساسی ترین متین برای تفکر تدارک دید، تفکری که به بهای خون سهروردی تمام شد. مطالبی پیرامون کتاب اعتقادالحکما است. از دیدگاه نگارنده سهروردی در اثر خود کوشیده است تا بین فلسفه و دین آشتی برقرار کند و با مومن خواندن فلاسفه به گزاره‌هایی درون‌دینی همچون خدا، نبوت و معاد، سعی نموده اتهامات وارده بر آن‌ها را رفع نماید. وی همچنین تلاش کرده با ذکر اسماء و صفات الهی، حکما را با زبان مصطلحات قرآنی متعارف آشنا سازد. بخش ابتدایی این اثر به بیان مقدمات و پیشینه‌های تالیف اعتقادالحکما، و بخش پایانی در تبیین برخی مسایل، اندیشه‌ها و شیوه‌ی نگارش آن است.

 • جزئیات کتاب
  • فریدالدین رادمهر
  • یک
  • 9789643212278
  • فرزان روز
  • 1384
  • اول
  • تهران
 • نظرات