click on book to show pdf

ایمان دینی در اسلام و مسیحیت

ایمان یعنی کرنش انسان در برابر پروردگار و پذیرش دعوت الهی از طریق وحی. از ایمان در قرآن به عنوان امری اختیاری یاد شده و جایگاه آن نیز قلب انسان معرفی گشته است. ایمانی که اگر با معرفت و عمل صالح همراه گردد، پیامد های مفیدی چون پذیرش ولایت الهی، وحدت، هدایت و سعادت اخروی […]

 • محمد تقی فعالی
 • یک
 • کانون اندیشه جوان
ایمان دینی در اسلام و مسیحیت
2.6 (52%) 5 vote[s]
ایمان دینی در اسلام و مسیحیت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ایمان یعنی کرنش انسان در برابر پروردگار و پذیرش دعوت الهی از طریق وحی. از ایمان در قرآن به عنوان امری اختیاری یاد شده و جایگاه آن نیز قلب انسان معرفی گشته است. ایمانی که اگر با معرفت و عمل صالح همراه گردد، پیامد های مفیدی چون پذیرش ولایت الهی، وحدت، هدایت و سعادت اخروی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که اندیشمندان شیعه معرفت به خدا و رسول را پایه های ایمان می دانند، خلل در هر یک از این دو اصل را منجر به ئخروج از ایمان به شمار می آورند. نه تنها در اسلام، که سایر ادیان الهی نیز بر مسئله ایمان تاکید داشته و از آن به عنوان راهی برای رستگاری انسان انسان یاد می کنند. در مسیحیت که دو تلقی از ایمان وجود دارد یکی را باور به گزارهایی که خداوند از طریق وحی در اختیار بشر نهاده برشمرده و دیگری را سرسپردگی واقعی، تعلق و اعتماد به خداوند عالم می دانند. گر چه در نظر اول ایمان نوعی معرفت به نظر می رسد اما در واقع به یک حالت روحی شبیه تر است. پژوهش حاضر ضمن بررسی ایمان در فرهنگ اسلامی، تلقی های دوگانه از ایمان در دین مسیح را مورد بحث قرار می دهد.

 • جزئیات کتاب
  • محمد تقی فعالی
  • یک
  • کانون اندیشه جوان
  • 1389
  • دوم
  • قم
 • نظرات