انصار الحسین (ع)

انصار الحسین (ع)

انصار الحسین (ع) نویسنده: محمّد مهدي شمس الدین ناشر چاپی: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان شامل: شخصیتهای انقلاب، یاران حسین علیه السلام چند نفر بودند؟، آنها که بودند؟، شهیدان کوفه، شهیدان بنی ‏هاشم در کربلا، اسامی شهیدان بنی ‏هاشم در کربلا، مدفن شهیدان بنی […]

 • محمّد مهدي شمس الدین
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  انصار الحسین (ع)
  نویسنده:
  محمّد مهدي شمس الدین
  ناشر چاپی:
  سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل
  ناشر دیجیتالی:
  مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان
  شامل: شخصیتهای انقلاب، یاران حسین علیه السلام چند نفر بودند؟، آنها که بودند؟، شهیدان کوفه، شهیدان بنی ‏هاشم در کربلا، اسامی شهیدان بنی ‏هاشم در کربلا، مدفن شهیدان بنی ‏هاشم و غیر بنی ‏هاشم، پیوستها، زیارت منسوب به ناحیه‏ی مقدسه، متن زیارت رجبیه که مشتمل بر اسامی شهیدان است، اسامی مشترک دو زیارتنامه، اسامی ویژه زیارت رجبیه، پژوهشی درباره‏ی متن دو زیارت نامه، نشانه‏ها، انسان برگزیده، عرب و موالی، عرب شمال-عرب جنوب، هاشمیان-طالبیان-عباسیان، جوانان و پیران، کوفه و بصره و حجاز، حالت انقلابی جامعه، سیاست قطع سرهای شهیدان
  ناشر: امیرکبیر، مترجم: ناصر هاشم‏زاده

 • جزئیات کتاب
  • محمّد مهدي شمس الدین
 • نظرات