النجاه من الغرق فی بحرالضلالات

النجاه من الغرق فی بحرالضلالات

النجاه من الغرق فی بحرالضلالات مشخصات كتاب: سرشناسه : ابن سینا، حسین بن عبدالله،370- 428ق. عنوان قراردادی : النجاه عنوان و نام پدیدآور : النجاه من الغرق فی بحرالضلالات/ ابن سینا؛ باویرایش و دیباچه محمدتقی دانش پژوه. مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1364. مشخصات ظاهری : صد و هجده، 873 […]

 • ابن سینا، حسین بن عبدالله
 • 1364
 • چاپ دوم
النجاه من الغرق فی بحرالضلالات
3.1 (61.6%) 25 vote[s]
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  النجاه من الغرق فی بحرالضلالات مشخصات كتاب: سرشناسه : ابن سینا، حسین بن عبدالله،370- 428ق. عنوان قراردادی : النجاه عنوان و نام پدیدآور : النجاه من الغرق فی بحرالضلالات/ ابن سینا؛ باویرایش و دیباچه محمدتقی دانش پژوه. مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1364. مشخصات ظاهری : صد و هجده، 873 ص.: نمونه، عكس. فروست : انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره 1863 شابك : 740ریال ؛ 45000 ریال(چاپ دوم) یادداشت : چاپ دوم: پاییز 1379. موضوع : فلسفه اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14. شناسه افزوده : دانش پژوه، محمدتقی، 1290- 1375،مصحح شناسه افزوده : دانشگاه تهران رده بندی كنگره : BBR554 1364 رده بندی دیویی : 189/1 شماره كتابشناسی ملی : م 65-776 عناوین اصلی كتاب شامل: دیباچه ؛ درست نامه دیباچه ؛ فهرس مباحث كتاب النجاه من غرق بحر الضلالات ؛ درست نامه متن ؛ فهرست عكسها؛ الجزء الأول من كتاب النجاه و هو فی المنطق ؛ الجزء الثانی من كتاب النجاه و هو فی المنطق ؛ الجزء الثالث منه فی المنطق ؛ الجزء الرابع منه و هو فی الطبیعیات ؛ الجزء الخامس منه و هو فی الطبیعیات ؛ الجزء السادس منه [و هو] فی الطبیعیات ؛ الجزء الحادی عشر من كتاب النجاه و هو فی الالهیات ؛ فهرس الاعلام ؛ فهرس الكتب و العلوم ؛ المواضع التی اشار فیها ابن سینا الی نفسه ؛ فهرس المصطلحات

 • جزئیات کتاب
  • ابن سینا، حسین بن عبدالله
  • 1364
  • چاپ دوم
  • تهران
 • نظرات