الخصال

الخصال

الخصال مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمد بن علی ، 311- 381ق. عنوان قراردادی : الخصال . فارسی – عربی عنوان و نام پدیدآور : الخصال/ تالیف شیخ صدوق (ابن بابویه)؛ ترجمه و توضیحات یعقوب جعفری. مشخصات نشر : تهران : اندیشه هادی ، 1385. مشخصات ظاهری : 2ج. شابک : دوره : 964-8850-10-0 […]

 • ابن بابویه، محمد بن علی
 • 1385
 • اول
الخصال
Rate this post
الخصال
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  الخصال مشخصات کتاب: سرشناسه : ابن بابویه، محمد بن علی ، 311- 381ق. عنوان قراردادی : الخصال . فارسی - عربی عنوان و نام پدیدآور : الخصال/ تالیف شیخ صدوق (ابن بابویه)؛ ترجمه و توضیحات یعقوب جعفری. مشخصات نشر : تهران : اندیشه هادی ، 1385. مشخصات ظاهری : 2ج. شابک : دوره : 964-8850-10-0 ؛ 10000ریال : ج. 1 : 964-8850-08-9 ؛ 80000ریال: ج. 2 : 964-8850-09-7 یادداشت : فارسی -- عربی. یادداشت : چاپ دوم. موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن 4 ق. موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق. موضوع : اخلاق اسلامی شناسه افزوده : جعفری، یعقوب، 1325 - ، مترجم رده بندی کنگره : BP248/الف 2خ 6041 1385 رده بندی دیویی : 297/61 شماره کتابشناسی ملی : 1197030 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد اول ؛ جلد دوم درصورت تمایل شمامی توانیدفایل هرجلدرابه صورت جداگانه دریافت نماید

 • جزئیات کتاب
  • ابن بابویه، محمد بن علی
  • 1385
  • اول
  • تهران
 • نظرات