islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. افرینش وجود و زمان

  افرینش وجود و زمان

  افرینش وجود و زمان

  • ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و ای‍زوت‍س‍و
  • یک
  • م‍ه‍ران‍دی‍ش‌
  دانلود

   Download

  افرینش وجود و زمان
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  نویسنده در این مجموعه مقالات، به اعتقادات بنیادین صوفیانه در زمینه‌ی عرفان و الهیات می‌پردازد و آن‌ها را با مفاهیم بودایی و دانته‌ای مقایسه می‌کند و در این میان در باب مفاهیمی چون وحدت وجود و تناقض نور و تاریکی توضیح می‌دهد.

  • ت‍وش‍ی‍ه‍ی‍ک‍و ای‍زوت‍س‍و
  • یک
  • م‍ه‍ران‍دی‍ش‌
  • 1383
  • اول
  • قم